Programma Waardegedreven zorg

Met het programma Waardegedreven zorg werkt de NVZ aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, door meer en betere uitkomstinformatie, gebruik van patiëntervaringen en het structureel toepassen van samen beslissen.

NVZ Zorg

Samen beslissen

Vaak zijn per aandoening meerdere behandelopties mogelijk. Maar hoe bepaal je welke behandeling het beste past? Door samen te beslissen nemen zorgprofessional en patiënt elk hun eigen rol in het maken van die keuze. Ziekenhuizen en categorale instellingen vinden daarom dat samen beslissen standaard onderdeel moet zijn van het zorgproces. Maar hoe doe je dat? 

Some alt text goes here

Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Patiëntervaringen zijn een belangrijk instrument om zicht te krijgen op de tevredenheid van patiënten over het ziekenhuis of categorale instelling. Veel instellingen gebruiken hiervoor een eigen vragenlijst, waardoor benchmarken niet mogelijk is. Met de Patiëntervaringsmonitor (PEM) is benchmarken wél mogelijk. De PEM is een generieke vragenlijst, gevalideerd voor de Nederlandse setting. 

Some alt text goes here

Wil je in contact komen met collega's?

Meld je aan voor de werkgroep Waardegedreven zorg op het NVZ Kennisnet. In de werkgroep kun je vragen stellen aan collega's, nieuws uit je organisatie delen en vind je een agenda met interessante bijeenkomsten.