Aanpak en resultaat

Het programma Waardegedreven zorg heeft zes concrete ambities gesteld voor 2022. We ontwikkelen hiervoor tools en activiteiten, samen met de leden van de NVZ, en samen met de andere zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars.

Ambities 2022

  • Samen beslissen is onderdeel van de zorg: instellingen hebben een plan van aanpak voor de implementatie van samen beslissen, monitoren de voortgang en stellen bij op basis van evaluatie
  • Patiënten zijn meer tevreden over hoe ze kunnen samen beslissen
  • Instellingen spiegelen zich aan goede voorbeelden van het gebruik van uitkomstinformatie: hoe kunnen aandoeningsspeficieke en generieke PrOMs de zorg verder verbeteren?
  • Ziekenhuizen en categorale instellingen meten patiëntervaringen: hoe hebben de patiënten de geboden zorg, en hun bezoek aan of opname in het ziekenhuis ervaren?
  • De helft van de NVZ-leden maakt hierbij gebruik van de Patiëntervaringsmonitor (PEM), zodat resultaten kunnen worden vergeleken

Aan de slag met Waardegedreven zorg

Om deze ambities waar te maken, organiseert de NVZ regelmatig bijeenkomsten voor leden. Bijvoorbeeld masterclasses voor bestuurders of cliëntenraden, workshops en intervisiebijeenkomsten. Ook ontwikkelt de NVZ praktische tools om zelf mee aan de slag te gaan, zoals de Routekaart WGZ. Tot slot brengt de NVZ overzicht in alle producten, bijeenkomsten en ontwikkelingen op het brede thema van waardegedreven zorg.

Zie ook: Aan de slag

Netwerk van collega's

Heb je vragen over waardegedreven zorg, of één van de thema's? Via het NVZ Kennisnet kun je eenvoudig in contact komen met collega's van andere instellingen. We hebben de: Community WGZ voor algemene informatie over het thema, het Leerplein Samen beslissen en de werkgroep PEM.

Wat is er tot nu toe bereikt?

Met de scan Waardegedreven zorg meten de NVZ-leden waar ze staan op het thema waardegedreven zorg, zodat ze hun eigen resultaten kunnen spiegelen aan de landelijke trend. De NVZ haalt via de scan op waar knelpunten en kansen liggen om leden te ondersteunen, en de implementatie van waardegedreven zorg te versnellen.

Bekijk de resultaten van de scan Waardegedreven zorg 2021. In het voorjaar van 2022 wordt de scan opnieuw uitgezet onder leden.