Compilatie vier jaar programma Waardegedreven zorg

De beste uitkomsten voor de patiënt. Dat is de kern van waardegedreven zorg. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten welke zorg de beste uitkomsten geeft, welke uitkomst past bij de patiënt, en hoe je deze kennis en informatie ophaalt en toepast in het reguliere zorgproces. Om ziekenhuizen en revalidatie-instellingen hierbij te ondersteunen, heeft de NVZ de afgelopen vier jaar samen met de leden gewerkt aan het programma Waardegedreven zorg (WGZ). De activiteiten zijn nu weergegeven in de compilatie WGZ in vogelvlucht

Patiëntervaringsmonitor gaat door

Het programma WGZ loopt af op 31 december 2022. Dat betekent niet dat het onderwerp Waardegedreven zorg van tafel verdwijnt. De Patiëntervaringsmonitor (PEM) die door het programma WGZ is gepromoot, blijft onderdeel van de service van de NVZ. Zo kunnen NVZ-leden die patiëntervaringen meten volgens de PEM-methodiek ook in 2023 gebruik maken van de benchmarkinformatie die de NVZ beschikbaar stelt.  

Samen beslissen in de praktijk

Ook het onderwerp Samen beslissen blijft op de agenda. De praktijkvoorbeelden die zijn verzameld op het Platform Uitkomstgerichte zorg blijven beschikbaar. De NVZ ondersteunt leden met praktische informatie, zoals de stroomversneller Tijdsinvestering Samen beslissen. Daarnaast delen ziekenhuizen patiëntgerichte informatie over samen beslissen op Ziekenhuischeck

Nieuwe ambities Uitkomstgerichte zorg

In het kader van het Integraal Zorgakkoord werkt de NVZ samen met de andere zorgpartijen om invulling te geven aan het thema uitkomstgerichte zorg, gebaseerd op dat wat we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en geleerd in het landelijke programma Uitkomstgerichte zorg.

Bekijk WGZ in vogelvlucht

Benieuwd naar wat het programma WGZ afgelopen jaren heeft gedaan en bereikt? Bekijk de compilatie: WGZ in vogelvlucht.