Ervaringen meten met de PEM

Aan de slag met de PEM. Hoe kun je meedoen, wat levert het op en welke informatie is beschikbaar.

Wat is de PEM?

PEM staat voor Patiëntervaringsmonitor. De methodiek van de PEM is ontwikkeld door het Engelse Picker Institute. Deze internationale vragenlijst is door de Nederlandse academische centra vertaald naar en gevalideerd voor de Nederlandse setting.

Er zijn meerdere vragenlijsten beschikbaar, voor bezoek aan de polikliniek of opname in het ziekenhuis, voor volwassenen en kinderen. Je kunt de PEM eenmalig uitzetten (een puntmeting) of gebruiken voor continu meten.

Vergelijk je resultaten

De PEM bestaat uit een vaste vragenlijst. Benchmarken is hierdoor eenvoudig. De NVZ stelt – kosteloos - landelijke benchmarkinformatie beschikbaar voor deelnemende instellingen. 

De vaste vragenlijst wordt jaarlijks verder ontwikkeld op basis van input van de deelnemende instellingen. De vragenlijst kan optioneel worden aangevuld met eigen vragen, die specifiek van toepassing zijn voor de eigen instelling.

Some alt text goes here

Handboek PEM

Wil je meer weten over de opbouw van de vragenlijsten? Heb je vragen over de mogelijkheden, of het gebruik? Bekijk het online handboek dat de NVZ heeft opgesteld voor de PEM.

Let op: Het handboek is alleen beschikbaar voor NVZ-leden.

Some alt text goes here

Veelgestelde vragen PEM

Hoe kan ik deelnemen?

Geef je belangstelling door aan de NVZ via pem@nvz-ziekenhuizen.nl. Dan ontvang je het handboek, een overzicht welke vragen er in de PEM staan en informatie over het landelijk dashboard: hoe kun je informatie aanleveren voor het dashboard, en hoe krijg je toegang tot het dashboard.

Je kunt de PEM-vragenlijst via je eigen systeem of meetbureau uitzetten. Heb je hier vragen over? Neem contact op met de NVZ via pem@nvz-ziekenhuizen.nl.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het meten zijn voor de eigen organisatie. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens aan het landelijke dashboard.

De NVZ verzorgt de landelijke benchmark. De benchmark is daarom kosteloos beschikbaar voor deelnemende NVZ-leden.

De NVZ zorgt er ook voor dat je gegevens worden toegevoegd aan je pagina op Ziekenhuischeck.

Kan ik ook eenmalig meten?

Het is mogelijk om de PEM eenmalig uit te zetten (een puntmeting). Je kunt met een puntmeting gebruik maken van de benchmark.

Het is ook mogelijk om de PEM in te zetten voor continumeting. Alle patiënten ontvangen dan standaard een vragenlijst, kort nadat ze in het ziekenhuis zijn geweest. Continumeting geeft de meest betrouwbare resultaten.

Kan ik de PEM-vragen aanpassen?

De PEM-vragenlijst is standaard, en kan niet worden aangepast. Jaarlijks bekijken leden van de NFU en de NVZ of de generieke vragen aanpassing behoeven.

Maak je gebruik van de PEM als continumeetinstrument? Dan is het mogelijk om extra vragen toe te voegen aan de PEM-vragenlijst. Op deze manier integreer je de standaardvragen met je eigen instellingsspecifieke vragen.

Kan ik de PEM-vragen meten met mijn eigen systeem?

Ja, het is mogelijk om de PEM-vragen te meten met een eigen systeem, of via een meetbureau naar keuze. NVZ-leden kunnen de vragenlijst opvragen via pem@nvz-ziekenhuizen.nl. Let wel op zorgvuldige aanlevering van de gegevens voor de landelijke benchmark. Voor een betrouwbare benchmark is het noodzakelijk dat alle vragen op gelijke wijze zijn uitgevraagd en worden gewaardeerd.

Wanneer kan ik deelnemen?

Je kunt ieder kwartaal meedoen met de puntmeting, en zo je gegevens benchmarken met andere zorginstellingen. Wil je gegevens meten in Q2 2023? Geef je belangstelling dan voor maart 2023 door aan pem@nvz-ziekenhuizen.nl. 

Starten met continumeten kan uiteraard altijd. Je maakt dan doorlopend gebruik van de PEM, en krijgt ieder kwartaal inzicht in de benchmark.

Wie krijgt inzicht in mijn resultaten?

De resultaten van de 1) umc's, 2) ziekenhuizen / categorale instellingen en 3) revalidatiecentra zijn beschikbaar in 3 verschillende dashboards.

Alleen deelnemers aan de PEM hebben toegang tot het dashboard. In het dashboard kun je geanonimiseerde resultaten inzien van de andere deelnemers; de andere deelnemers zien geanonimiseerde resultaten van jouw meting.

De resultaten van de PEM-meting kunnen ook worden getoond op de website Ziekenhuischeck, zodat patiënten zien hoe je instelling wordt gewaardeerd. Dit is optioneel.

PEM op NVZ Kennisnet

Wil je de PEM ook gebruiken in jouw instelling? Of maak je al gebruik van de PEM, en heb je nog (praktische) vragen? Meld je aan voor de werkgroep PEM op het NVZ Kennisnet.