Financiën en regelingen

Projecten uitkomstgericht organiseren en betalen

Hoe organiseer je de zorg zo dat het beter aansluit op wensen en behoeften van de individuele patiënt? Welke contractafspraken maak je hierbij? En wat zijn daarvan de effecten op de kwaliteit en de kosten van de zorg en op gedrag? Met behulp van de subsidieregeling Uitkomstgericht organiseren en betalen doen 5 projecten onderzoek doen naar uitkomstgerichte vormen van organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg.

Some alt text goes here

Randvoorwaarden implementatie

Betaalbaarheid en passende financiële afspraken zijn een randvoorwaarde om waardegedreven zorg te implementeren.

Meer informatie over uitkomstgericht contracteren is te vinden in het rapport 'Meta-inventarisatie uitkomstgericht contracteren en organiseren. Transitie van exceptie naar conventie' dat SiRM gemaakt heeft in opdracht van Uitkomstgerichte Zorg. 

Some alt text goes here