Kennisbank Samen beslissen

Samen Beslissen of shared decision making betekent dat patiënt en zorgverlener samen bespreken welke zorg of behandeling het beste bij de patiënt past. Het begrip Samen Beslissen bestaat al heel lang en is zeker niet nieuw. Er zijn ook al heel wat wetenschappelijke artikelen over verschenen. Hieronder een selectie van de wetenschappelijke artikelen over Samen Beslissen.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Shared decision making: Concepts, evidence, and practice

A.M. Stiggelbout, A.H. Pieterse, J.C.J.M. De Haes (2015). In: Patient education and counselling 98 1172 – 1179. 

Inhoud:  Het artikel schets de geschiedenis van SDM. Vervolgens gaat het in op de te nemen stappen in de dagelijkse klinische praktijk om te komen tot gedeelde besluitvorming en op de communicatiestrategieën die daarbij nodig zijn. Tot slot gaat het artikel in op manieren om de implementatie van SDM te verbeteren.

Aan dit artikel zijn kosten verbonden.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Shared decision making: really putting patients at the centre of healthcare

A.M. StiggelboutT. van der WeijdenM.P.T. de Wit, D. Frosch, F. Légaré, V.M. Montori, L. Trevena en G. Elwyn (2012). In: British Medical Journey, 344:e863.

Inhoud: Hoewel veel artsen denken dat zij samen Beslissen al toepassen in de praktijk, blijkt er een verschil te zijn tussen wat men denkt te doen en de praktijk. In dit artikel tonen Stigggelbout en collega’s aan waarom Samen Beslissen belangrijk is en lichten zij enkele praktijkvoorbeelden toe.
---------------------------------------------------------------------------------------------

De actieve patiënt als utopie

Prof.dr. Jany Rademakers (2016). Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder Hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie aan de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University

Inhoud: dr. Rademakers pleit in haar oratie voor patiëntgerichte zorg, met aandacht voor verschillen in wensen, behoeften en vaardigheden van mensen. Daarnaast stelt ze dat de gezondheidszorg zélf moet veranderen zodat die eenvoudiger en toegankelijker wordt en daardoor beter aansluit bij de mogelijkheden van mensen.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Implementatie van Samen Beslissen. Overzicht van knelpunten en implementatiestrategieën

T. van der Weijden, L. van Bodegom-Vos, A. Stiggelbout (2015). Notitie ten behoeve van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg.

Inhoud: Handzaam overzicht van de knelpunten maar vooral ook de strategieën om Samen Beslissen te implementeren.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Praktijkonderzoek “Samen beslissen in de praktijk”

Y. La Grouw, K. Kee, S. Ybema, H. Taverne, L. Boonen (2019).
Equalis en VU Amsterdam (in opdracht van ZorgInstituut Nederland).

Van het rapport dat voortkomt uit het praktijkonderzoek Samen beslissen in de praktijk is een samenvatting gepubliceerd met daarin een korte en bondige samenvatting van de resultaten van het onderzoek, een overzicht van de literatuur die is gebruikt voor de quick review en een toegankelijk grafisch overzicht van de bewezen (en niet bewezen) effecten van Samen Beslissen.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Kennisvraag Tijd voor samen beslissen. Perspectieven van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars ten aanzien van tijd om samen te beslissen.

Sandra van Dulmen, Ruud Roodbeen Janneke Noordman (2020). Nivel

Inhoud: Gebrek aan tijd wordt vaak genoemd als een belemmerende factor voor het implementeren van samen beslissen in het zorgproces. Zorgverleners noemen tijd, enerzijds, vaak als reden voor het niet doorlopen van de verschillende stappen van samen beslissen (team talk, option talk, preference talk, decision talk) (Elwyn et al., 2017) en, anderzijds, als dé oplossing om het proces van samen beslissen te verbeteren. De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat zijn opvattingen, ervaringen en (ondersteunings-) behoeften van zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars rondom tijd voor samen beslissen?

Benodigde tijd voor samen beslissen verschillend opgevat door zorgverleners en patiënten
---------------------------------------------------------------------------------------------

Alles wat u moet weten over gedeelde besluitvorming

A. Pieterse, P. Brands, N. Basoski, A. Stiggelbout (2017). In: Medisch Contact, 12 34-36.

Inhoud: Goed leesbaar artikel over Samen Beslissen met argumenten voor en tegen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland. Opmaat naar een onderzoeks-/innovatieprogramma Samen beslissen.

Gonny ter Haaft en Haske van Veenendaal (2016).
ZonMw/CZ.

Inhoud: In deze verkenning worden mogelijkheden om Samen beslissen sneller in te voeren in beeld gebracht.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Effect of a multilevel implementation programme on shared decision-making in breast cancer care.

H. van Veenendaal, H.R. Voogdt-Pruis, D. T. Ubbink, C. G. J. M. Hilders (2021). In: BJS Open,  5, Issue 2.

Inhoud: Vrouwen met nieuw gediagnosticeerde borstkanker krijgen te maken met meerdere behandelopties. Het is belangrijk om hen te betrekken bij een gedeeld besluitvormingsproces. Doel van dit onderzoek was om te evalueren of een implementatieprogramma op meerdere niveaus bijdraagt aan het verbeteren van het niveau van gedeelde besluitvorming van artsen tijdens consulten.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Accelerating implementation of shared decision-making in the Netherlands: An exploratory investigation

Haske van Veenendaal,  Trudy van der Weijden , Dirk T. Ubbink , Anne M. Stiggelbout , Linda A. van Mierlo , Carina G.J.M. Hilders (2018). Elsevier.

Inhoud: Het doel van dit onderzoek was prioriteiten stellen voor strategieën om gedeelde besluitvorming (SDM) in de dagelijkse praktijk te implementeren, met als resultaat een agenda voor een landelijke aanpak. Na het in kaart brengen van belemmeringen worden er vier strategieën voorgesteld om SDM op te schalen.

Aan dit artikel zijn kosten verbonden.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Current Status and Future Prospects for Shared Decision Making before and after Total Knee Replacement Surgery—A Scoping Review

Geert van der Sluis, Jelmer Jager, Ilona Punt, Alexandra Goldbohm, Marjan J. Meinders, Richard Bimmel , Nico L.U. van Meeteren, Maria W. G. Nijhuis-van Der Sanden and Thomas J. Hoogeboom (2021)

In: International Journal of Environmental Research and Public Health. 18(2): 688.

Inhoud: SDM (shared decision making of Samen Beslissen) is ontwikkeld om patiënten goed geïnformeerd te laten meebeslissen over hun behandeling. Door herstelscenario’s te visualiseren en informatie op maat aan te bieden, kan SDM nog beter worden ingezet. Geert van der Sluis, programmamanager Onderzoek en Innovatie, en Richard Bimmel, Orthopedisch chirurg, beiden van ziekenhuis Nij Smellinghe, komen tot deze conclusie na hun wetenschappelijk onderzoek naar knieoperaties waarbij SDM werd ingezet. Zij deden dit onderzoek samen met de universiteiten van Maastricht en Nijmegen.
---------------------------------------------------------------------------------------------