Programma WGZ

Ziekenhuizen leveren zorg die kwalitatief uitstekend is, passend bij de behoefte van de patiënt en doelmatig, veilig en transparant. Dit klinkt vanzelfsprekend, toch valt er nog veel te verbeteren. Met handige hulpmiddelen en de juiste vaardigheden kunnen patiënt en zorgverlener het gesprek voeren over de gewenste uitkomst en op basis daarvan samen beslissen over de aanpak. Ook niet behandelen is een mogelijkheid.

Door het verzamelen van informatie die aangeeft wat voor een patiënt belangrijk is, kunnen patiënten gewogen keuzes maken en kunnen zorgprofessionals onderling van elkaar leren. Op deze manier creëren we een completere kijk op zorg, waarbij de medisch inhoudelijk blik wordt verruimd naar de specifieke situatie en behoefte van de patiënt.

Strategisch thema NVZ

Waardevolle zorg is één van de strategische thema's van de NVZ: Goede zorg doen we samen. Om de leden te ondersteunen op dit thema is het programma Waardegedreven zorg gestart. Het programma WGZ loopt van 2019 - 2022. Focus van het programma ligt op het delen van kennis en ervaring, versnellen van de implementatie van waardegedreven zorg en in kaart brengen en wegnemen van knelpunten.

Ga naar: aanpak en resultaat NVZ-programma WGZ

Samenhang met Uitkomstgerichte zorg

Het landelijke programma Uitkomstgerichte zorg loopt parallel aan het NVZ-programma Waardegedreven zorg. Beide programma's streven naar hetzelfde doel: meer uitkomstgerichte zorg. Toch zijn er ook verschillen. In het landelijke programma ontwikkelen zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars samen instrumenten voor meer samen beslissen en uitkomstgerichte zorg. Zoals bijvoorbeeld uitkomstinformatie voor 57 aandoeningen, en de implementatie hiervan in ICT.

Het NVZ-programma toetst dat deze instrumenten bruikbaar zijn voor de leden van de NVZ, en zorgt dat de middelen worden ontsloten. Daarnaast organiseert het NVZ-programma WGZ activiteiten rond de implementatie van waardegedreven zorg.

Het programmateam WGZ participeert namens de NVZ in de landelijke werkgroep voor Uitkomstgerichte zorg.

Ga naar: landelijke programma Uitkomstgerichte zorg