Programma WGZ in vogelvlucht

Het programma Waardegedreven zorg loopt van 2019 tot en met 2022. Wat hebben we in vier jaar tijd gedaan en bereikt? Bekijk het overzicht!

2019 | Het net ophalen tijdens de kick-off

Het programma Waardegedreven zorg ging eind 2018 van start. De eerste activiteit was de kick-offbijeenkomst in 2019 in het Muntgebouw in Utrecht. Verschillende sprekers deelden hun kennis en ideeën over WGZ met de deelnemers. De kern van de kick-off: waardegedreven zorg is niet nieuw, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een stroomversnelling ontstaat? Na de speeches was er ruimte om hierover te discussiëren tijdens rondetafelsessies. Dit leverde waardevolle informatie op voor het programmateam WGZ. Een goed begin!

Some alt text goes here

2019 | Wat is waardegedreven zorg?

Wat betekent waardegedreven zorg? En hoe past de trend van 'value based healthcare' in de algemene ontwikkeling van de zorg in de afgelopen 100 jaar? In de video over het programma Waardegedreven zorg zie je dat de kwaliteit van de zorg sterk is verbeterd. Door wetenschap en technologische vooruitgang, maar ook doordat we de zorg steeds beter laten aansluiten op de wensen en behoefte van de patiënt. Zo verbeteren we samen de kwaliteit van leven.

2019 | Quick scan: waar staan we?

In mei 2019 heeft het programma WGZ een quick scan uitgevoerd om een beeld te krijgen waar de NVZ-leden staan in de beweging richting Waardegedreven zorg. De scan richt zich voornamelijk op twee belangrijke thema’s binnen Waardegedreven zorg: Samen beslissen in de spreekkamer en Leren van Elkaar.

Some alt text goes here

2019 | Samen aan de slag met Kennisnet

Op het NVZ Kennisnet is de Community WGZ actief. Op het digitale kennisplatform voor de leden van NVZ kunnen instellingen gemakkelijk contact met elkaar leggen en informatie met elkaar delen. Het is via het kennisnet ook mogelijk om documenten te delen en het is zelfs mogelijk samen een product te ontwikkelen. De Community WGZ is hiermee een goede stap in de richting van het Leren van Elkaar. 

Some alt text goes here

2020 | Routekaart WGZ als handig hulpmiddel

Om stappen te maken bij de implementatie van waardegedreven zorg is de Routekaart WGZ ontwikkeld. De routekaart is een hulpmiddel voor bestuurders, kwartiermakers en projectleiders die willen starten met de implementatie van WGZ. De routekaart bestaat uit twee delen: een organisatie- en een informatiseringsvraagstuk. Om invulling te geven aan deze vraagstukken worden drie fases doorlopen. Per fase staat aangegeven wat het doel is van de fase, wie er verantwoordelijk is en welk type bouwstenen met praktische handreikingen je kunt gebruiken.

Some alt text goes here

2020 | Eerste pilot met de PEM

In 2020 organiseerde de NVZ de eerste pilot met de Patiëntervaringsmonitor (PEM). Aan de pilot namen direct al 13 NVZ-leden deel, in 2021 kreeg de pilot een vervolg. Het doel was om een indicatie te krijgen hoe de NVZ-leden patiëntervaringen meten en of de PEM hierbij een goed instrument is. De resultaten van de PEM leveren waardevolle benchmarkinformatie voor NVZ-leden, en dragen daarmee bij aan het thema Leren van Elkaar binnen WGZ. Er wordt hierbij specifiek geleerd van de patiënt: hoe zou het volgens de patiënt nog beter kunnen?

Some alt text goes here

2020 | Workshops Zinvol gebruik van PrOMS

Wat zijn PrO's (Patient reported Outcomes) en wat zijn PrOM's (Patient reported Outcome Measures)? En hoe ziet een optimale PrOM-cyclus eruit? In 2019 en 2020 namen in totaal 90 mensen deel aan één van de PrOM-workhops. Elke workshop duurde 5 uur en bestond uit afwisselend korte kennisoverdrachten en actieve werkvormen, zoals een stakeholderanalyse, participatiespel en implementatieplan, met aandacht voor het doel van de PROMs, keuze PROMs en de implementatie.

Some alt text goes here

2020 | Starten met Uitkomstgerichte zorg

In 2020 is het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg van start gegaan. De doelstellingen van het landelijke programma sluiten naadloos aan op de doelstellingen van het NVZ-programma WGZ. Binnen het landelijke programma is de NVZ verantwoordelijk voor de veranderopgave en voor leren van de praktijk bij Samen Beslissen. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Kennisplatform UZ, een database met 50 praktijkvoorbeelden van samen beslissen in de praktijk en een reeks inspirerende bijeenkomsten.

Some alt text goes here

2021 | Resultaten scan

In 2021 is er voor de tweede keer een scan uitgezet onder de leden van de NVZ. De WGZ-scan is een doorvertaling van de eerdere Quick scan uit 2019. Met de vernieuwde WGZ-scan is getoetst in hoeverre Waardegedreven zorg wordt opgepakt in de NVZ-lidinstellingen aan de hand van de vier pijlers: Visie, Organisatie, Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. 

Some alt text goes here

2021 | Samen beslissen in de praktijk

Voor het project Samen beslissen in de praktijk hebben we meer dan 50 voorbeelden bijeen gebracht van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. In een centrale databank met een handige zoekfunctie vind je altijd wel een voorbeeld dat aansluit op jouw praktijk. Tijdens een reeks intervisiebijeenkomsten gingen deelnemers in gesprek: hoe kun jij aan de slag met samen beslissen? Met de nieuwsbrief Samen beslissen deelden we samen met alle partners van het programma Uitkomstgerichte zorg inspirerende verhalen, leestips en recente praktijkvoorbeelden. Heb je de laatste editie al gelezen?

2021 | Masterclasses Samen beslissen

Het programma WGZ organiseerde tweemaal een masterclass over Samen beslissen: in 2021 voor bestuurders en in 2022 voor cliëntenraden. De bestuurders spraken met elkaar over welke rol zij in kunnen nemen om samen beslissen te bevorderen. Tijdens de masterclass voor cliëntenraden lag de focus op hoe cliëntenraden vanuit hun positie het samen beslissen tussen patiënt en arts kunnen bevorderen. Beide masterclasses gaven waardevolle aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan!

Some alt text goes here

2021 | Gastcollege Samen beslissen

In zijn minigastcollege legt Haske van Veenendaal uit wat Samen beslissen precies inhoudt. Hij gaat hierbij in op feiten en fabels over Samen Beslissen en geeft tips welke stappen je moet nemen om  Samen beslissen te implementeren. 

 

2022 | Herhaalmeting WGZ-scan

In 2022 is de derde en laatste WGZ-scan uitgevoerd. De scan is op vergelijkbare wijze uitgevoerd als de scan in 2021. Waar mogelijk worden de resultaten van het voorgaande jaar in de scan van 2022 vergeleken. De focus van deze scan ligt wederom op de vier pijlers van WGZ: Visie, Organisatie, Samen Beslissen en Leren Verbeteren. 

Some alt text goes here

2022 | De PEM gaat door als service van de NVZ

Na de twee succesvolle pilots met de PEM in 2020 en 2021 heeft de NVZ besloten de Patiëntervaringsmonitor (PEM) als blijvende service aan te bieden aan de leden van de NVZ. Lidinstellingen die patiëntervaringen meten volgens de PEM-methodiek, kunnen gebruik maken van het landelijke dashboard dat door de NVZ wordt aangeboden. Ook organiseert de NVZ bijeenkomsten over de PEM, is er een werkgroep ingericht en kunnen NVZ-leden vragen stellen over de PEM op het NVZ Kennisnet. De resultaten van de PEM staan op de website Ziekenhuischeck.

2022 | Stroomversneller Samen beslissen

De leden van de NVZ zijn enthousiast over samen beslissen, maar hebben ook zorgen: kost samen beslissen niet veel meer tijd? Uit onderzoek blijkt dat de tijdinvestering meevalt. Per consult kost samen beslissen tot maximaal 3 minuten meer tijd, en soms ook helemaal niet. De tijd gaat met name zitten in implementatie. Het programma WGZ zet de feiten op een rij en geeft tips om extra tijd te beperken in de stroomversneller Tijdsinvestering Samen beslissen.

Some alt text goes here

2022 | Mijlpalen UZ

In december 2022 was het een slotcongres van het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg. Tijdens het congres zijn de mijlpalen aan bod gekomen die in het UZ programma zijn behaald. Het kennisplatform Uitkomstgerichte zorg blijft in 2023 bestaan, en het programma krijgt een vervolg... Hoe dat eruit ziet, lees je in 2023!

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van Waardegedreven zorg? Dat kan! Sluit je aan op NVZ Kennisnet bij het Leerplein Samen beslissen, de kennisnetgroep PEM of één van de andere groepen. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Samen beslissen of de updates van het kennisplatform Uitkomstgerichte zorg.

En kijk op de website www.nvz-ziekenhuizen.nl voor actuele informatie over waardevolle zorg. Vragen? Mail ons op waardegedrevenzorg@nvz-ziekenhuizen.nl.