Routekaart Waardegedreven Zorg

De NVZ heeft de routekaart waardegedreven zorg (WGZ) ontwikkeld. Het doel van deze routekaart is om gerichte ondersteuning te bieden aan instellingen bij het keuzeproces rond de stappen die nodig zijn bij het implementeren van WGZ. In het bijzonder zal de routekaart helpen om te komen tot een ICT-systeem dat het beste past bij de context waarin het moet gaan functioneren.

Uitkomstinformatie

Om WGZ te implementeren is uitkomstinformatie nodig die ertoe doet voor patiënten en zorgprofessionals. Het gaat om uitkomstinformatie ten behoeve van leren en verbeteren, en die samen beslissen door arts en patiënt faciliteert. Om uitkomstinformatie te kunnen tonen, is het noodzakelijk om uitkomsten te meten en te rapporteren; het gaat om de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment. De invoering van WGZ bevat daarom een stevige ICT-component. De routekaart waardegedreven zorg geeft inzicht in de essentiële keuzefactoren die invloed hebben op de implementatie van Waardegedreven zorg en op de keuze voor een ICT-systeem in het bijzonder.

Gerichte ondersteuning

De routekaart is een stroomversneller, oftewel een handreiking op basis van geleerde lessen, die een ziekenhuis op weg helpt bij de implementatie van WGZ. De routekaart biedt gerichte ondersteuning aan ziekenhuizen, en bevat bovendien aanbevelingen en handreikingen van leden die al een ICT-oplossing hebben ingevoerd of hiermee begonnen zijn. De stroomversneller wordt op onderdelen tijdens de duur van het programma verder uitgediept.

Bekijk de Routekaart waardegedreven zorg