Samenwerking

De NVZ werkt samen met andere partijen in de medisch specialistische zorg aan het programma Uitkomstgerichte zorg. De resultaten zijn beschikbaar voor alle leden van de NVZ.

Programma Uitkomstgerichte zorg

Met het landelijke programma Uitkomstgerichte zorg werkt het ministerie van VWS, zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars samen aan het verbeteren van zorg die past bij de patiënt. Het programma loopt tot eind 2022.

Het NVZ-programma Waardegedreven zorg werkt samen met het programma UZ en is verantwoordelijk voor twee onderdelen: samen beslissen in de praktijk, en de veranderaanpak.

Some alt text goes here

Kennisplatform Uitkomstgerichte zorg

Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg is een online leer- en samenwerkomgeving voor (zorg)professionals, om uitkomstgerichte zorg in de praktijk brengen. Zo verbeteren we de medisch-specialistische zorg in Nederland door een behandeling te bieden die aansluit op de wensen van de patiënt: zorg op maat.

Het platform biedt handvatten om zelf aan de slag te gaan met concrete tools. Je kunt op een laagdrempelige manier contact leggen met andere zorgprofessionals die met dezelfde vraagstukken spelen, of inspiratie vinden in de praktijkvoorbeelden.

Some alt text goes here