Scan WGZ

NVZ-leden hebben de ambitie om Samen beslissen vast onderdeel van het zorgproces te maken. 8 op de 10 NVZ-leden heeft hiervoor inmiddels concrete doelstellingen geformuleerd, en ruim de helft meet bij patiënten de tevredenheid over Samen beslissen. Dit blijkt uit de scan Waardegedreven zorg (pdf) die de NVZ heeft uitgezet onder haar leden.

De NVZ biedt de leden vanaf 2022 bovendien de mogelijkheid om patiëntervaringen te gaan meten met een generieke vragenlijst, zodat het mogelijk is om de eigen resultaten te vergelijken.