Uitkomstgericht organiseren en betalen: twee projecten uitgelicht

Hoe organiseer je de zorg zo dat het beter aansluit op wensen en behoeften van de individuele patiënt? Welke contractafspraken maak je hierbij? En wat zijn daarvan de effecten op de kwaliteit en de kosten van de zorg en op gedrag? Programma Uitkomstgerichte Zorg legt organisatie- en contractvormen waarin zorguitkomsten een rol hebben naast elkaar, om zicht te krijgen op de effecten: wat werkt wel en wat niet? In 2023 levert dit handvatten op voor toepassing in de praktijk. 

De projecten vergelijken en evalueren verschillende initiatieven van uitkomstgericht organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg. 

Evaluatie van uitkomstgericht organiseren en betalen binnen een zorgnetwerk

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de 1e, 2e en 3e lijn in de regio Zuidoost-Brabant. Het netwerk heeft als doel om de hoogste patiëntwaarde, ofwel de beste patiëntrelevante uitkomsten tegen de laagste zorgkosten, te creëren voor hartpatiënten.

In deze video vertellen onder andere Paul Cremers (NHN) en Anne Neevel (coöperatie VGZ) hoe het NHN zorguitkomsten gebruikt in organisatie en betaling van zorg. Anne: 'Over 2 jaar willen we een bekostigingsmodel hebben dat meerwaarde biedt voor ons als zorgverzekeraars, voor zorgaanbieders en zeker ook voor onze leden.'

Lees meer over dit project.

BUNDLE: Betalen voor Uitkomsten in de Nederlandse Medisch-specialistische zorg: Doen, Leren en Evalueren

Om tot uitkomstgerichte medisch-specialistische zorg te komen, is het noodzakelijk dat het organiseren en aanbieden daarvan lonend is voor zorgprofessionals. Dergelijke ‘uitkomstgerichte bekostiging’ gebeurt echter nog op beperkte schaal. BUNDLE evalueert initiatieven die zorguitkomsten en betaling van zorg gebruiken.

Dit project doet onderzoek naar de impact van uitkomstgerichte bekostiging op resultaten zoals zorgkosten, zorgkwaliteit en zorgvolumes. In deze video vertelt BUNDLE zelf over het project, de opbouw, de doelen en de samenwerking. 

Lees meer over dit project