Uitkomstinformatie

Uitkomstinformatie in ontwikkeling

Zorgpartijen hebben afgesproken dat er uitkomstinformatie beschikbaar komt voor tenminste 50% van de ziektelast. Om dit te realiseren ontwikkelt het landelijke programma Uitkomstgerichte zorg sets met uitkomstinformatie voor 59 aandoeningen. Wil je weten om welke aandoeningen het gaat, en wanneer deze beschikbaar komen? 

Some alt text goes here

Aan de slag met de generieke PrOM

Hoewel er steeds meer PrOMs beschikbaar komen, zijn er nooit vragenlijsten voor alle aandoeningen. Ook zijn de verschillende vragenlijsten niet goed vergelijkbaar over afdelingen heen. Daarom is er een vragenlijst opgesteld voor een generieke PrOM.

Some alt text goes here

Uitkomsten op Ziekenhuischeck

Ziekenhuizen en categorale instellingen gebruiken uitkomstinformatie om de zorg te verbeteren. Maar de informatie is ook beschikbaar voor de patiënt. Op de websites Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck tonen alle leden van de NVZ hun kwaliteitscijfers van het afgelopen jaar, voorzien van een toelichting. Ook staan de actuele wachttijden online op Ziekenhuischeck.

Some alt text goes here